HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 16
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 16

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 17
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 17

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 18
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 18

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 19
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 19

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 20
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 20

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 21
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 21

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 22
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 22

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 23
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 23

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 24
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 24

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 25
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 25

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 26
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 26

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 27
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 27

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 28
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 28

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 29
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 29

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 30
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 30

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 31
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 31

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel