HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ SỐ 15
ĐỀ THI THỬ SỐ 15

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 16
ĐỀ THI THỬ SỐ 16

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 17
ĐỀ THI THỬ SỐ 17

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 18
ĐỀ THI THỬ SỐ 18

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 19
ĐỀ THI THỬ SỐ 19

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 20
ĐỀ THI THỬ SỐ 20

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 21
ĐỀ THI THỬ SỐ 21

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 22
ĐỀ THI THỬ SỐ 22

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 23
ĐỀ THI THỬ SỐ 23

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 24
ĐỀ THI THỬ SỐ 24

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 25
ĐỀ THI THỬ SỐ 25

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 26
ĐỀ THI THỬ SỐ 26

(Đề KSCL Sở GD&ĐT Tỉnh Nam Định năm 2018)

ĐỀ THI THỬ SỐ 27
ĐỀ THI THỬ SỐ 27

(Đề thi KSCL Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Lần 1 năm 2018)

ĐỀ THI THỬ SỐ 28
ĐỀ THI THỬ SỐ 28

(ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT BỈM SƠN NĂM 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 29
ĐỀ THI THỬ SỐ 29

(Đề thi thử THPT QG Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Phòng lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 30
ĐỀ THI THỬ SỐ 30

(ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN NĂM 2018 - 2019 LẦN 1)

Audio Channel