HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ SỐ 41
ĐỀ THI THỬ SỐ 41

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 42
ĐỀ THI THỬ SỐ 42

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 43
ĐỀ THI THỬ SỐ 43

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 44
ĐỀ THI THỬ SỐ 44

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc lần 2 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 45
ĐỀ THI THỬ SỐ 45

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Kim Liên - Hà Nội lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 46
ĐỀ THI THỬ SỐ 46

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 47
ĐỀ THI THỬ SỐ 47

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 48
ĐỀ THI THỬ SỐ 48

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 49
ĐỀ THI THỬ SỐ 49

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 50
ĐỀ THI THỬ SỐ 50

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 51
ĐỀ THI THỬ SỐ 51

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Quỳ Hợp 1 - Nghệ An lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 52
ĐỀ THI THỬ SỐ 52

(Đề thi thử THPTQG Sở GD-ĐT Hải Dương lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 53
ĐỀ THI THỬ SỐ 53

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Thạnh Hóa - Long An năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 54
ĐỀ THI THỬ SỐ 54

(Đề thi thử THPTQG Sở GD-ĐT Lâm Đồng năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 55
ĐỀ THI THỬ SỐ 55

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 56
ĐỀ THI THỬ SỐ 56

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel