HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ SỐ 47
ĐỀ THI THỬ SỐ 47

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 48
ĐỀ THI THỬ SỐ 48

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 49
ĐỀ THI THỬ SỐ 49

(Đề thi thử THPTQG năm 2020 sưu tầm)

ĐỀ THI THỬ SỐ 50
ĐỀ THI THỬ SỐ 50

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 51
ĐỀ THI THỬ SỐ 51

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Quỳ Hợp 1 - Nghệ An lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 52
ĐỀ THI THỬ SỐ 52

(Đề thi thử THPTQG Sở GD-ĐT Hải Dương lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 53
ĐỀ THI THỬ SỐ 53

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Thạnh Hóa - Long An năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 54
ĐỀ THI THỬ SỐ 54

(Đề thi thử THPTQG Sở GD-ĐT Lâm Đồng năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 55
ĐỀ THI THỬ SỐ 55

(Đề thi thử THPTQG trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 1 năm 2019)

ĐỀ THI THỬ SỐ 56
ĐỀ THI THỬ SỐ 56

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 57
ĐỀ THI THỬ SỐ 57

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 58
ĐỀ THI THỬ SỐ 58

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 59
ĐỀ THI THỬ SỐ 59

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 60
ĐỀ THI THỬ SỐ 60

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 61
ĐỀ THI THỬ SỐ 61

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 62
ĐỀ THI THỬ SỐ 62

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel