HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Quang Trung lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Quang Trung lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Quế Võ lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Quế Võ lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Tiên Du lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Tiên Du lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Yên Định lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Yên Định lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA  NĂM 2021 Free
ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2021

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2021 MÃ 416
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2021 MÃ 416

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2020
ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2020

(Bộ Giáo Dục - Đào Tạo)

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2020
ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2020

(Bộ Giáo dục - Đào tạo)

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÃ 401
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÃ 401

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÃ 402
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÃ 402

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÃ 403
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÃ 403

((Bộ Giáo dục và Đào tạo))

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÃ 404
ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 MÃ 404

((Bộ Giáo dục và Đào tạo))

ĐỀ THI THỬ SỐ 01 Free
ĐỀ THI THỬ SỐ 01

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 02 Free
ĐỀ THI THỬ SỐ 02

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 03
ĐỀ THI THỬ SỐ 03

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 04
ĐỀ THI THỬ SỐ 04

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel