Thông tin

nguyen ngoc phuc

Điểm số: 543 Xếp hạng: 21

" Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ.) "

Offline