Thông tin

Nguyễn Thu Giang

Điểm số: 686 Xếp hạng: 26

" Once you stop learning, you’ll start dying (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết) "

Offline