Thông tin

Lê Thị Minh Liểu

Điểm số: 2790 Xếp hạng: 9

" Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.(Tôi tin rằng tự học là hình thức giáo dục duy nhất tồn tại). "

Offline