Thông tin

Linh Mai

Điểm số: 749 Xếp hạng: 21

" Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ.) "

Offline