Thông tin

Trần Ngọc Anh

Điểm số: 2105 Xếp hạng: 13

" Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ.) "

Offline