Thông tin

Trần Ngọc Anh

Điểm số: 2052 Xếp hạng: 8

" Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ.) "

Offline