Thông tin

Ngọc Phí

Điểm số: 2920 Xếp hạng: 8

" Có thể những thứ khác có giới hạn , có bến bờ. Nhưng sự học hỏi thì lại khác, nó vô hạn. "

Offline