Thông tin

NGÂN PHAN

Điểm số: 2336 Xếp hạng: 6

" Có thể những thứ khác có giới hạn , có bến bờ. Nhưng sự học hỏi thì lại khác, nó vô hạn. "

Offline