Thông tin

Tô Hương Giang

Điểm số: 856 Xếp hạng: 24

" Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ.) "

Offline