Thông tin

Thái Thị Khánh Huyền

Điểm số: 1490 Xếp hạng: 21

" Once you stop learning, you’ll start dying (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết) "

Offline