Thành viên | Đồng hành cũng sĩ tử

Thành viên

Có tất cả 2137 thành viên.
Nguyễn Cẩm

Điểm số: 4223 Xếp hạng: 1

Offline

Nguyễn Thu

Điểm số: 3603 Xếp hạng: 2

Offline

Nguyễn Văn Hải

Điểm số: 3439 Xếp hạng: 3

" Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young "

Offline

Nguyễn Thị Ngọc Quý

Điểm số: 2896 Xếp hạng: 4

" Once you stop learning, you’ll start dying (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết) "

Offline

Hoàng Thị Mai

Điểm số: 2305 Xếp hạng: 5

" "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều thứ là phải làm" "

Offline

NGÂN PHAN

Điểm số: 2222 Xếp hạng: 6

" Có thể những thứ khác có giới hạn , có bến bờ. Nhưng sự học hỏi thì lại khác, nó vô hạn. "

Offline

Trần Ngọc Anh

Điểm số: 2042 Xếp hạng: 7

" Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ.) "

Offline

Trần Hương Mi

Điểm số: 1479 Xếp hạng: 8

" Học Tiếng Anh online chất lượng cùng hiclass.vn! "

Offline

Lê Thị Bích Hồng

Điểm số: 1384 Xếp hạng: 9

" Học tập chăm chỉ, đạt kết quả cao! "

Offline

Lê Thị Minh Liểu

Điểm số: 1255 Xếp hạng: 10

" Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.(Tôi tin rằng tự học là hình thức giáo dục duy nhất tồn tại). "

Offline

Mai Thị Lan

Điểm số: 1181 Xếp hạng: 11

" Learning is the treasure that will follow its owner everywhere. (Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.) "

Offline

Đào Thị Thanh Hoa

Điểm số: 1087 Xếp hạng: 12

" Học Tiếng Anh online chất lượng cùng hiclass.vn! "

Offline