Thành viên | Đồng hành cũng sĩ tử

Thành viên

Có tất cả 3119 thành viên.
Nguyễn Cẩm

Điểm số: 12860 Xếp hạng: 1

Offline

Trần Linh

Điểm số: 7444 Xếp hạng: 2

Offline

Nguyễn Thị Ngọc Quý

Điểm số: 5922 Xếp hạng: 3

" Once you stop learning, you’ll start dying (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết) "

Offline

Nguyễn Văn Hải

Điểm số: 5333 Xếp hạng: 4

" Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young "

Offline

Nguyễn Thu

Điểm số: 4618 Xếp hạng: 5

Offline

Tạ Mai Anh

Điểm số: 3738 Xếp hạng: 6

" LUV U Bangtanie "

Offline

Hoàng Thị Mai

Điểm số: 3251 Xếp hạng: 7

" "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều thứ là phải làm" "

Offline

Ngọc Phí

Điểm số: 2920 Xếp hạng: 8

" Có thể những thứ khác có giới hạn , có bến bờ. Nhưng sự học hỏi thì lại khác, nó vô hạn. "

Offline

Lê Thị Minh Liểu

Điểm số: 2790 Xếp hạng: 9

" Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.(Tôi tin rằng tự học là hình thức giáo dục duy nhất tồn tại). "

Offline

Trịnh Thái Châu

Điểm số: 2666 Xếp hạng: 10

Offline

Nguyễn Xuân Mai

Điểm số: 2417 Xếp hạng: 11

Offline

Lê Thị Huyền Trang

Điểm số: 2307 Xếp hạng: 12

Offline