Thành viên | Đồng hành cũng sĩ tử

Thành viên

Có tất cả 1538 thành viên.
Nguyễn Văn Hải

Điểm số: 2313 Xếp hạng: 1

" Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young "

Offline

Nguyễn Thu

Điểm số: 2166 Xếp hạng: 2

Offline

Trần Ngọc Anh

Điểm số: 1792 Xếp hạng: 3

" Learning is the eye of the mind. (Học tập là con mắt của trí tuệ.) "

Offline

Trần Hương Mi

Điểm số: 1479 Xếp hạng: 4

" Học Tiếng Anh online chất lượng cùng hiclass.vn! "

Offline

Nguyễn Thị Ngọc Quý

Điểm số: 1328 Xếp hạng: 5

" Once you stop learning, you’ll start dying (Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết) "

Offline

Hoàng Thị Mai

Điểm số: 1171 Xếp hạng: 6

" "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều thứ là phải làm" "

Offline

Nguyễn Thị Hiên

Điểm số: 1075 Xếp hạng: 7

" Stay young, stay happy, stay positive :) "

Offline

Bùi Thị Hạnh

Điểm số: 992 Xếp hạng: 8

" Cố lên! "

Offline

Đặng Phương Anh

Điểm số: 935 Xếp hạng: 9

Offline

Mai Thị Lan

Điểm số: 930 Xếp hạng: 10

" Learning is the treasure that will follow its owner everywhere. (Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.) "

Offline

Lê Thị Minh Liểu

Điểm số: 876 Xếp hạng: 11

" Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.(Tôi tin rằng tự học là hình thức giáo dục duy nhất tồn tại). "

Offline

thanhnt

Điểm số: 814 Xếp hạng: 12

Offline