HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2020
ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2020

(Bộ Giáo dục - Đào tạo)

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2020
ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2020

(Bộ Giáo Dục - Đào Tạo)

ĐỀ THI THỬ SỐ 01 Free
ĐỀ THI THỬ SỐ 01

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 02 Free
ĐỀ THI THỬ SỐ 02

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 03
ĐỀ THI THỬ SỐ 03

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 04
ĐỀ THI THỬ SỐ 04

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 05
ĐỀ THI THỬ SỐ 05

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 06
ĐỀ THI THỬ SỐ 06

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 07
ĐỀ THI THỬ SỐ 07

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 08
ĐỀ THI THỬ SỐ 08

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 09
ĐỀ THI THỬ SỐ 09

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 10
ĐỀ THI THỬ SỐ 10

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 11
ĐỀ THI THỬ SỐ 11

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 12
ĐỀ THI THỬ SỐ 12

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 13
ĐỀ THI THỬ SỐ 13

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ SỐ 14
ĐỀ THI THỬ SỐ 14

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Audio Channel