HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ MINH HỌA THPTQG 2022 Free
ĐỀ MINH HỌA THPTQG 2022

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đề thi thử THPTQG 2021 tỉnh Long An lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 tỉnh Long An lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 tỉnh Ninh Bình lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 tỉnh Ninh Bình lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Bỉm Sơn lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Bỉm Sơn lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Bỉm Sơn lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Bỉm Sơn lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Hùng Vương lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Hùng Vương lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Hưng Yên lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên KHTN lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên KHTN lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Đặng Huy Trứ
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Đặng Huy Trứ

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Đô Lương lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Đô Lương lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Đoàn Thượng lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Đoàn Thượng lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Hàn Thuyên lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Hàn Thuyên lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Audio Channel