Chính sách bảo mật

 I. Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân người sử dụng, bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 Chúng tôi nhận được một số thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:

 1. Thông tin của bạn
 Thông tin của bạn là thông tin bắt buộc phải nhập khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web và thông tin bạn chọn để chia sẻ.

 - Thông tin đăng ký: Khi bạn đăng ký tài khoản HTTPS://HICLASS.VN, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin như tên, sđt, địa chỉ email..

 - Thông tin bạn chọn để lưu trữ, chia sẻ: Thông tin của bạn cũng bao gồm thông tin bạn chọn để chia sẻ trên HTTPS://HICLASS.VN như video clip, hình ảnh...

- Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn: Chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ bạn bè và những người khác, như họ thích, chia sẻ thông tin của bạn cho người khác, họ bình luận về nội dung của bạn...

 2. Thông tin khác mà chúng tôi nhận được về bạn:
 Khi bạn đăng những nội dung như ảnh hoặc video trên HTTPS://HICLASS.VN, chúng tôi có thể nhận thêm dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm bạn chụp ảnh hoặc quay video.

 3. Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin nhận được:

 Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp, nhằm mục đích:

 - Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải

 - Để hiển thị theo yêu cầu của bạn.

 - Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của HTTPS://HICLASS.VN.

 - Ngoài các mục đích trên chúng tôi không được phép thu thập, sử dụng thông tin của bạn vào bất kỳ mục đích nào khác.

 4. Địa chỉ liên hệ:

 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, người tiêu dùng có thể liên hệ để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân:

 Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation.
 Tầng 6, tòa nhà Báo Sinh viên - Hoa Học Trò, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

 5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 Người tiêu dùng có thể tiếp cận và chính sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống bằng cách đăng nhập, sau đó click vào mục “Thông tin cá nhân” ở tài khoản của mình để chỉnh sửa.

 II. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

 Chúng tôi cũng xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

 Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân, thông tin riêng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin của bạn theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Audio Channel