Điều khoản

     Bạn chấp nhận bằng việc sử dụng hoặc vào trang https://hiclass.vn/ hoặc bất cứ nội dung và dịch vụ nào của Hiclass được cung cấp cho bạn trên, từ hoặc thông qua trang Hiclass (gọi tắt là Dịch Vụ), đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ.

     Chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, nhưng bạn cần xem lại định kỳ bản cập nhật gần nhất tại https://hiclass.vn/. Hiclass có thể thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào, và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi hoặc điều chỉnh nêu trên.

1. Các tài khoản Hiclass

- Để truy cập một số tính năng của Dịch Vụ, bạn sẽ phải tạo Tài Khoản. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác khi không được cho phép. Khi tạo tài khoản của mình, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh. Bạn chỉ chịu trách nhiệm đối với hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

- Hiclass đảm bảo bảo mật các thông tin mà bạn không muốn công khai theo chọn lựa của bạn, trừ khi theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

2. Sử dụng Dịch Vụ nói chung - Cho phép và hạn chế

     Hiclass thông qua đây cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ như được nêu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, với điều kiện:

- Bạn đồng ý không mở rộng bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung của Hiclass trên bất cứ phương tiện truyền thông nào khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

- Bạn đồng ý không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

- Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Hiclass.

- Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào để truy cập vào Dịch Vụ theo cách thức gửi nhiều thông báo yêu cầu đến hệ thống của Hiclass trong một khoảng thời gian nhất định  hơn một con người có thể tạo ra trong cùng khoảng thời gian.

- Bạn đồng ý không thu thập hoặc lấy bất kỳ thông tin cá nhân nào của người sử dụng Dịch vụ, kể cả tên tài khoản, cũng như sử dụng các hệ thống liên lạc do Dịch Vụ cung cấp (Bình luận, email) cho bất kỳ mục đích lôi kéo thương mại nào hoặc các mục đích cá nhân khác.

- Hiclass liên tục được cải tiến và phát triển để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Bạn công nhận và đồng ý rằng giao diện, nội dung do Hiclass cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần báo trước.Trong quá trình phát triển, bạn đồng ý rằng Hiclass có toàn quyền quyết định dừng cung cấp Dịch Vụ (hay bất cứ tính năng nào của Dịch Vụ) đến bạn hoặc đến những người dùng Hiclass nói chung mà không cần thông báo trước. Bạn có thể dừng sử dụng Dịch Vụ bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo cho chúng tôi.

3. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên Hiclass

- Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

a. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

b. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

c. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

d. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

e. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

f. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

g. Tự ý đưa nội dung vi phạm các quy định không thuộc quyền sở hữu của mình mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu đích thực.

- Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

- Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

4. Chính sách chấm dứt tài khoản

- Hiclass sẽ chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Dịch Vụ trong trường hợp người dùng được xác định là vi phạm nhiều lần.

- Việc chấm dứt tài khoản của khách hàng có thể ảnh hưởng đến lịch sử sử dụng, các cơ sở dữ liệu của khách hàng lưu trên hệ thống, bài học đã lưu... Hiclass không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những dữ liệu…khách hàng đã lưu sau khi tài khoản bị khóa.

- Hiclass có thể, không cần báo trước và theo quyền quyết định của riêng mình, gỡ bỏ bất cứ Nội Dung nào được cho là vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này. 

5. Đối với các thuê bao MobiFone đăng ký gói cước qua kênh tin nhắn SMS

- Thuê bao MobiFone trả trước, trả sau đang hoạt động 02 chiều.

- Sử dụng các thiết bị thông minh như smartphone, tablet, máy tính có kết nối truy cập internet.

Audio Channel