Khóa học mất gốc
Giáo Viên
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trường Đại học Thương Mại
PART 1: Từ vựng
BẢNG CHỮ CÁI VÀ BẢNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ
NGÀY 1: BẢNG CHỮ CÁI VÀ BẢNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ

SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ
NGÀY 2: SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ

TỪ VỰNG VỀ THỜI GIAN
NGÀY 3: TỪ VỰNG VỀ THỜI GIAN

TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ HỖN HỢP
NGÀY 4: TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ HỖN HỢP

TÍNH TỪ CHỈ CẢM XÚC, MIÊU TẢ
NGÀY 5: TÍNH TỪ CHỈ CẢM XÚC, MIÊU TẢ

CÁC DANH TỪ CHỈ ĐỒ ĂN, ĐỒ UỐNG CƠ BẢN
NGÀY 6: CÁC DANH TỪ CHỈ ĐỒ ĂN, ĐỒ UỐNG CƠ BẢN

CÁC ĐỘNG TỪ CHỈ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY
NGÀY 7: CÁC ĐỘNG TỪ CHỈ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

ĐỀ KIỂM TRA TỪ VỰNG
NGÀY 8: ĐỀ KIỂM TRA TỪ VỰNG

PART 2: Ngữ pháp
TỪ LOẠI/ DANH TỪ
NGÀY 9: TỪ LOẠI/ DANH TỪ

TỪ LOẠI/ ĐỘNG TỪ
NGÀY 10: TỪ LOẠI/ ĐỘNG TỪ

TỪ LOẠI/ TÍNH TỪ
NGÀY 11: TỪ LOẠI/ TÍNH TỪ

TỪ LOẠI/ TRẠNG TỪ
NGÀY 12: TỪ LOẠI/ TRẠNG TỪ

TỪ LOẠI/ MẠO TỪ
NGÀY 13: TỪ LOẠI/ MẠO TỪ

TỪ LOẠI/ GIỚI TỪ
NGÀY 14: TỪ LOẠI/ GIỚI TỪ

TỪ LOẠI/ LIÊN TỪ
NGÀY 15: TỪ LOẠI/ LIÊN TỪ

TỪ LOẠI/ ĐẠI TỪ
NGÀY 16: TỪ LOẠI/ ĐẠI TỪ

ĐỀ KIỂM TRA TỪ LOẠI
NGÀY 17: ĐỀ KIỂM TRA TỪ LOẠI

THÀNH PHẦN CÂU/ CHỦ NGỮ
NGÀY 18: THÀNH PHẦN CÂU/ CHỦ NGỮ

THÀNH PHẦN CÂU/ ĐỘNG TỪ
NGÀY 19: THÀNH PHẦN CÂU/ ĐỘNG TỪ

THÀNH PHẦN CÂU/ TÂN NGỮ
NGÀY 20: THÀNH PHẦN CÂU/ TÂN NGỮ

THÀNH PHẦN CÂU/ TRẠNG NGỮ
NGÀY 21: THÀNH PHẦN CÂU/ TRẠNG NGỮ

ÔN TẬP THÀNH PHẦN CÂU
NGÀY 22: ÔN TẬP THÀNH PHẦN CÂU

KIỂM TRA THÀNH PHẦN CÂU
NGÀY 23: KIỂM TRA THÀNH PHẦN CÂU

CÁC THÌ CƠ BẢN/ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
NGÀY 24: CÁC THÌ CƠ BẢN/ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

CÁC THÌ CƠ BẢN/ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
NGÀY 25: CÁC THÌ CƠ BẢN/ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

CÁC THÌ CƠ BẢN/ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
NGÀY 26: CÁC THÌ CƠ BẢN/ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

CÁC THÌ CƠ BẢN/ THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN
NGÀY 27: CÁC THÌ CƠ BẢN/ THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

KIỂM TRA CÁC THÌ CƠ BẢN
NGÀY 28: KIỂM TRA CÁC THÌ CƠ BẢN

PART 3: Ôn tập cuối khóa
ÔN TẬP TỔNG HỢP
NGÀY 29: ÔN TẬP TỔNG HỢP

PART 4: Kiểm tra cuối khóa
KIỂM TRA KHÓA MẤT GỐC
NGÀY 30: KIỂM TRA KHÓA MẤT GỐC

Audio Channel