• 1 Chọn gói học
  • 2 Thanh toán
  • 3 Hoàn tất

3 tháng

Giá : 490.000 vnđ

• Học toàn bộ nội dung 3 tháng

• Học Livestream không giới hạn

• Giáo viên, Thủ khoa hỗ trợ 24/7

• Tặng kèm bộ sản phẩm Hiclass

• Miễn phí vận chuyển

1 năm

Giá : 990.000 vnđ

• Học toàn bộ nội dung 1 năm

• Học Livestream không giới hạn

• Giáo viên, Thủ khoa hỗ trợ 24/7

• Tặng kèm bộ sản phẩm Hiclass

• Miễn phí vận chuyển

Trọn đời

Giá : 1.490.000 vnđ

• Học toàn bộ nội dung trọn đời

• Học Livestream không giới hạn

• Giáo viên, Thủ khoa hỗ trợ 24/7

• Tặng kèm bộ sản phẩm Hiclass

• Miễn phí vận chuyển

Audio Channel