Khóa mất gốc
mat-goc

Dành cho các học sinh muốn lấy lại các kiến thức nền tảng tiếng Anh căn bản nhất, đặc biệt là trước khi ôn thi tốt nghiệp THPT.

Học ngay
KHÓA HỌC BỔ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA

Lớp 10 theo chương trình thí điểm

Các bài tập, đề kiểm tra và đề thi được biên soạn theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

Lớp 10 theo SGK mới

Các bài tập, đề kiểm tra và đề thi được biên soạn theo chương trình mới (hệ 10 năm) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lớp 11 theo SGK mới

Các bài tập, đề kiểm tra và đề thi được biên soạn theo chương trình mới (hệ 10 năm) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lớp 12 theo SGK mới

Các bài tập, đề kiểm tra và đề thi được biên soạn theo chương trình mới (hệ 10 năm) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lớp 10 theo SGK cũ

Các bài tập, đề kiểm tra và đề thi được biên soạn theo chương trình cũ (hệ 07 năm) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lớp 11 theo SGK cũ

Các bài tập, đề kiểm tra và đề thi được biên soạn theo chương trình cũ (hệ 07 năm) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lớp 12 theo SGK cũ

Các bài tập, đề kiểm tra và đề thi được biên soạn theo chương trình cũ (hệ 07 năm) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT
Điểm

2 - 4

Khóa học Chống trượt
Dành riêng cho học sinh thi các khối không có Tiếng Anh với mức điểm Tiếng Anh từ 2-4 điểm
Điểm

5 - 7

Khóa học Cơ bản
Dành riêng cho học sinh thi các khối có Tiếng Anh với mục tiêu điểm Tiếng Anh từ 5-7 điểm
Điểm

7 - 9

Khóa học Nâng cao
Dành riêng cho học sinh thi các khối có Tiếng Anh với mục tiêu điểm Tiếng Anh từ 7-9 điểm
Khóa học Chống trượt
Dành riêng cho học sinh thi các khối không có Tiếng Anh với mức điểm Tiếng Anh từ 2-4 điểm
Khóa học Cơ bản
Dành riêng cho học sinh thi các khối có Tiếng Anh với mục tiêu điểm Tiếng Anh từ 5-7 điểm
Khóa học Nâng cao
Dành riêng cho học sinh thi các khối có Tiếng Anh với mục tiêu điểm Tiếng Anh từ 7-9 điểm

LUYỆN THI IELTS

Khóa Tiền IELTS
Khóa học giúp học sinh lấy nền tảng tiếng Anh căn bản và làm tiền đề để đạt mục tiêu 6.0+ IELTS
Khóa IELTS
Khóa học giúp học sinh làm quen với các dạng bài trong đề thi IELTS và có đủ kiến thức để đạt được mục tiêu điểm thi >6.0
Khóa Tiền IELTS
Khóa học giúp học sinh lấy nền tảng tiếng Anh căn bản và làm tiền đề để đạt mục tiêu 6.0+ IELTS
Khóa IELTS
Khóa học giúp học sinh làm quen với các dạng bài trong đề thi IELTS và có đủ kiến thức để đạt được mục tiêu điểm thi >6.0
Audio Channel