HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 39
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 39

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 43
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 43

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 40
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 40

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 19
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 19

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 9
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 9

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 36
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 36

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 8
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 8

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 18
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 18

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 44
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 44

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 38
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 38

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 29
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 29

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 7
ĐỀ THI THỬ 2022 SỐ 7

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên KHTN lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên KHTN lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Yên Dũng lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Yên Dũng lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Lương Thế Vinh lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Lương Thế Vinh lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Quang Trung lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Quang Trung lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Audio Channel