HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA HICLASS

ThS. Nguyễn Thị Chi

ThS. Nguyễn Thị Chi

Nguyên Hiệu trưởng Trường Chuyên Ngoại Ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN

TS. Dương Anh Chiến

TS. Dương Anh Chiến

Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyên Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Lý Thái Tổ lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Lý Thái Tổ lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Quế Võ lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Quế Võ lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Tiên Du lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Tiên Du lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Yên Định lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Yên Định lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường Hàn Thuyên Lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường Hàn Thuyên Lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường Quế Võ Lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường Quế Võ Lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 tỉnh Thái Nguyên lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 tỉnh Thái Nguyên lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Lam Sơn lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Lào Cai lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Lào Cai lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông lần 1
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông lần 1

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass biên soạn)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT chuyên Quang Trung lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT chuyên Quang Trung lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT chuyên Thái Bình lần 2
Đề thi thử THPTQG 2021 trường THPT chuyên Thái Bình lần 2

(Do Hội đồng chuyên gia Hiclass giải thích)

Audio Channel