Hiclass có phải là chương trình miễn phí không?

Hiclass là chương trình chương trình học có phí

Bạn tham khảo chi tiết giá từng khóa học tại: https://hiclass.vn/hoc-phi

Lưu ý: Mỗi tài khoản học tập chỉ được truy cập vào Hiclass.vn trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại một thời điểm.

Audio Channel