Thành viên ban cố vấn của Hiclass

Hiclass là chương trình học và luyện thi tiếng Anh trung học Phổ thông Quốc Gia trực tuyến. 

Hiclass được biên soạn bởi ban cố vấn đầu ngành tại Hà Nội bao gồm:

  1. Thạc sĩ Nguyễn Thị Chi - Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại
  3. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thủy Chung – Phó khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại
  4. Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Phương – Trưởng bộ môn Dịch, khoa Tiếng Anh, Đại học Thương Mại

Ngoài ra, Hiclass còn được phối hợp xây dựng bởi rất nhiều thầy cô giáo khác tại các trường THPT và trường Đại học lớn tại Hà Nội.

Audio Channel