CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA - Lớp 10 chương trình GDPT MỚI
Giáo Viên
Giáo viên:
Trần Hương Hương
Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội
CHỦ ĐIỂM I: CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
Chủ điểm cung cấp kiến thức và đề cập đến những vấn đề xoay quanh cuộc sống như: Cuộc sống gia đình, Giải trí, Cuộc sống tự lập, ...
CHỦ ĐIỂM II: XÃ HỘI CỦA CHÚNG TA
Chủ điểm đề cập đến Các vấn đề xã hội, Các phương tiện truyền thông đại chúng, các kiến thức liên quan đến Giáo dục, Bản sắc văn hóa, Việt Nam và các tổ chức quốc tế, ...
CHỦ ĐIỂM III: MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA
Chủ điểm cung cấp kiến thức và đề cập đến những vấn đề xoay quanh môi trường như: Con người và môi trường, Du lịch sinh thái, Bảo tồn môi trường tự nhiên ...
CHỦ ĐIỂM IV: TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
Chủ điểm cung cấp kiến thức liên quan đến Cuộc sống trong tương lai của chúng ta, Khoa học và các phát minh, Thế giới công việc, ...
Audio Channel