CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA - Lớp 11 chương trình GDPT MỚI
Giáo Viên
Giáo viên:
Trần Hương Hương
Trường THPT Chu Văn An - Hà Nội
CHỦ ĐIỂM I: CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
Chủ điểm cung cấp kiến thức và đề cập đến những vấn đề xoay quanh cuộc sống về Sức khỏe và phong cách sống lành mạnh, Khoảng cách thế hệ, Cuộc sống tự lập, ...
CHỦ ĐIỂM II: XÃ HỘI CỦA CHÚNG TA
Chủ điểm đề cập đến Các vấn đề xã hội, các lựa chọn Giáo dục cho Sinh viên mới ra trường, Việt Nam và Tổ chức quốc tế ASEAN, ...
CHỦ ĐIỂM III: MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA
Chủ điểm cung cấp kiến thức và đề cập đến những vấn đề xoay quanh môi trường như: Sự nóng lên toàn cầu, Bảo tồn di sản, Sự đa dạng của các hệ thống sinh thái, ...
CHỦ ĐIỂM IV: TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
Chủ điểm cung cấp kiến thức liên quan đến Giáo dục trong tương lai, Các thành phố thông minh trong tương lai của chúng ta, ...
Audio Channel